Co je projekt Moderní učitel


Image from: http://www.svvsd.org/updates/coal-ridge-teachers-find-ipad-minis-increase-classroom-interaction

Společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 35 partnerských základních a středních škol je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol v oblasti využití ICT ve vzdělávání, se zvláštním zaměřením na moderní dotyková zařízení.

V rámci projektu bude realizováno komplexní vzdělávání pedagogických pracovníků (ředitelé a učitelé) partnerských škol v rozsahu podporovaných aktivit výzvy č. 51 MŠMT A a B, v plném rozsahu podaktivit A1 - vzdělávání ředitelů partnerských škol v oblasti realizace výběrových řízení a prevence rizik virtuální komunikace, A3 - vzdělávání metodiků ICT partnerských škol v oblasti pokročilé zprávy hardwarových a softwarových prostředků školní počítačové sítě, B1 - vzdělávání učitelů partnerských škol v oblasti vytváření pokročilých výukových materiálů, B2 - vzdělávání učitelů partnerských škol v oblasti použití dotykových zařízení ve výuce a B3 - vzdělávání učitelů partnerských škol v oblasti využití dotykových zařízení v oborových didaktikách, přičemž podaktivita A2 - mentoring pedagogických pracovníků partnerských škol bude realizována faktickou pomocí při řešení problémů spojených s implementací ICT na partnerských školách. Vzdělávací aktivity v rámci všech podaktivit A i B budou akreditované v systému DVPP MŠMT podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Nedílnou součásti řešení projektu bude i vybavení pedagogických pracovníků dotykovými zařízeními.

Poskytovatelé podpory projektu

Realizace projektu Moderní učitel je podporována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt

Společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 35 partnerských základních a středních škol s názvem Moderní učitel.

O projektu
Podpora

Kontakt

  • Telefon:
    585 635 811
  • Email:
    milan.klement(at)upol.cz