O projektu


PoložkaInformace
Název projektu: Moderní učitel
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0041
Příjemce dotace: UP Olomouc
Vedoucí projektu: PhDr. Milan Klement, Ph.D.
Číslo OP: CZ.1.07
Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 51
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - Oblast podpory 1.3 - Výzva č. 51
Prioritní osa: 7.1
Číslo oblasti podpory: 7.1.3
Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Zahájení projektu: 01. 09. 2014
Ukončení projektu: 31. 7. 2015

Anotace projektu

Společný projekt PdF UP Olomouc a 35 partnerských středních a základních škol reaguje na zdůvodnění výzvy č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení OP VK, která je zaměřena na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. I přes velký objem mimořádným finančních podpor ze strany OP VK v oblasti vybavování škol novými informačními technologiemi a navazujícím dalším vzděláváním pedagogických pracovníků (DVPP), neprojevuje se tato podpora v efektivním využívání dostupných zařízení ICT ze strany učitelů ve výuce. Učitelé využívají prostředky ICT primárně k přípravě na výuku, podstatně méně pak ve vyučování.

Ze všech výše uvedených důvodů a závěrů je záměrem výzvy směřovat systematickou podporu primárně do menších základních škol, které mají horší přístup k možnosti DVPP. Předkládaný projekt Moderní učitel reaguje všechny potřeby definované výzvou.

Cíle projektu

Hlavním cílem společného projektu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a partnerských základních a středních škol je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol v oblasti využívání ICT ve vzdělávání, se zvláštním zaměřením na moderní dotyková zařízení.

V rámci projektu bude realizováno komplexní vzdělávání pedagogických pracovníků (ředitelé a učitelé)

partnerských škol v rozsahu podporovaných aktivit výzvy č. 51 MŠMT A a B, v plném rozsahu podaktivit A1 - vzdělávání ředitelů partnerských škol v oblasti realizace výběrových řízení a prevence rizik virtuální komunikace, A3 - vzdělávání metodiků ICT partnerských škol v oblasti pokročilé zprávy hardwarových a softwarových prostředků školní počítačové sítě, B1 - vzdělávání učitelů partnerských škol v oblasti vytváření pokročilých výukových materiálů, B2 - vzdělávání učitelů partnerských škol v oblasti použití dotykových zařízení ve výuce a B3 - vzdělávání učitelů partnerských škol v oblasti využití dotykových zařízení v oborových didaktikách

V rámci tohoto komplexního vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích kurzech, doplněných o faktickou podporu činnosti Metodiků ICT na školách ze strany mentorů UP, bude průřezově realizována i aktivita C. V souladu se zněním výzvy číslo 51 bude tato aktivita zaměřena především na evaluaci projektových aktivit realizovaných u jednotlivých partnerských škol. V rámci evaluace dojde k vyhodnocení přínosu/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole.

Součástí projektu je i nákup potřebného mobilního (dotykového) zařízení, v počtu odpovídajícím maximálnímu počtu zapojených pedagogů v jednotlivých partnerských školách v obou aktivitách B2 a B3. Důležitý cíl projektu tvoří i realizace komplexního vzdělávání Metodiků ICT v rámci podaktivity A3, která bude doplněna faktickou podporou Mentorů UP v rámci realizace aktivity A2. Cílem tohoto opatření je zajištění kontinuity využívání získaných kompetencí u pedagogických pracovníků (Metodik ICT jim bude poskytovat potřebnou podporu i po skončení projektu), ale přípravě těchto pracovníků na zvládání rutinních i pokročilých zákroků při použití ICT systémů a aplikací.

 

Cílová skupina projektu

Cílovými skupinami předloženého projektu "Moderní učitel" jsou:

  • vedoucí pracovníci základních a středních škol (35 ředitelů)
  • pedagogičtí pracovníci základních a středních škol (521 pedagogických pracovníků)

Do projektu je zapojeno celkem 35 partnerských škol s finančním příspěvkem:

  • 7 středních škol
  • 28 základních škol (12 základních škol s počtem žáků do 200, tj. 42,85 % ze zapojených základních škol).

První část cílové skupiny tvoří ředitelé partnerských škol, kteří budou vzdělávání v rámci podaktivity A1, zaměřena problematiku realizace výběrových řízení a prevence rizik virtuální komunikace.

Druhou část cílové skupiny tvoří pedagogičtí pracovníci partnerských škol, kteří budou vzdělávání v rozsahu podaktivit B1, B2 a B3. Toto vzdělávání bude zaměřeno na problematiku pokročilého využití stávajícího ICT vybavení na školách (co už máme), problematiku využití moderních metod výuky, postavených na využití ICT ve vzdělávání, se zvláštním zaměřením na pokročilá dotyková zařízení (co chceme), dále pak bude jejich vzdělávání zaměřeno na využití těchto dotykových zařízení v jednotlivých oborech a jejich předmětech (oborová didaktika).

V rámci této cílové skupiny budou podpořeni na pozicích Metodiků ICT pedagogové partnerských škol, kteří absolvují vzdělávání v rámci podaktivity A3. Metodici ICT budou na svých partnerských školách za podpory mentorů UP zajišťovat svým kolegům metodickou a technickou podporu při využití a integraci ICT do výuky jak během projektu, tak i po jeho skončení.

 

Seznam partnerských škol projektu

Základní škola Zlaté Hory

Základní škola Náměšť na Hané

Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1

Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, Hranická 511, příspěvková organizace

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Šumperku

Základní škola a mateřská škola Velké Losiny, příspěvková organizace

Základní škola Mohelnice, Vodní 27

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Rokytnice, příspěvková organizace

Základní škola Olomouc, Mozartova 48, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany, příspěvková organizace

Stojanovo gymnázium, Velehrad

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Obchodní akademie v Prostějově

Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace

Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická v Opavě, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Troubky

Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

Gymnázium Šternberk

Střední škola gastronomie a služeb v Přerově

Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace

Základní škola Jívová, příspěvková organizace

Základní škola Moravský Beroun, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Bohdíkov, příspěvková organizace

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace

 

Projekt

Společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 35 partnerských základních a středních škol s názvem Moderní učitel.

O projektu
Podpora

Kontakt

  • Telefon:
    585 635 811
  • Email:
    milan.klement(at)upol.cz